מלקוחותינו

העמותה לקדום החינוך והרווחה והבריאות ביפו

עמותת ידידי בית לוינשטיין

עמותת בית הגלגלים

עשרות בתי חב”ד בארץ ובעולם

מרכז תורני בית יוסף

עמותת פרקינסון בישראל

צורבא מרבנן

ארגון יוצאי מרכז אירופה

ממעל ממש

התקשרות חוויה יהודית רוחנית

שח”ם ארגון השחקנים בישראל

אור לנפש

עינבר – עמותה ישראלית לנפגעים במחלות רימטיות

כפר הנופש מצוקי דרגות

ערוגות – המרכז לקידום הילד והמשפחה

עמותת בית קובי – בית ומשפחה לחיילים בודדים

מלון אלסקה אין

טרי על הבוקר

Sentory

המרכז לחלוקת מזון לתושבי תל אביב-יפו

חנוך לנער

איגוד עובדי/ות תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל

תכלית

קוד – Motion – רובוטיקה

ועוד רבים אחרים